(راهنمای حل مسائل تشریحی)حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی(جلد اول/قسمت دوم)ویرایش12
جورج ب.توماس،جوئل هاس،موریس د.ویر

(راهنمای حل مسائل تشریحی)حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی(جلد اول/قسمت دوم)ویرایش۱۲

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
355-رحلی کوچکتهران
 • ناشر :

   انتشارات صفار
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  علی رجبی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید