آب و فاضلاب
کورکی بینگلی

آب و فاضلاب

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   تهران،یزدا،ماهنامه تهویه و تبرید
 • مترجم :

   رامین تابان
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۴۰۳۰۹۶۱