ترجمه مکاتبات و اسناد (1) (رشته زبان و ادبیات انگلیسی)
هوشنگ توانگر

ترجمه مکاتبات و اسناد (۱) (رشته زبان و ادبیات انگلیسی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
260-وزیریتهران
 • ناشر :

   دانشگاه پیام نور
 • دسته‌بندی :

   زبان و ادبیات انگلیسی
 • فروشنده :

   

  پریسا رامشینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۰۶۹۶۵۷۳