درک رفتار سازه ها
فولر مور

درک رفتار سازه ها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
322--بندرعباس
 • ناشر :

   دانشگاه تهران
 • مترجم :

   محمود گلابچی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  پ ماهور

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۳۰۱۷۶۴۸