ذخیره و بازیابی اطلاعات: سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها) (با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهارگزینه‌ای)
به‌اهتمام:سیدمحمدتقی روحانی‌رانکوهی

ذخیره و بازیابی اطلاعات: سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها) (با تمرینات تشریحی و پرسشهای چهارگزینه‌ای)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
592-وزیریتهران
 • ناشر :

   جلوه
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  بهاره اژدری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید