مهندسی نرم افزار
راجر اس.پرسمن

مهندسی نرم افزار

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
784-وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات خراسان
 • مترجم :

   دکتر محمد مهدی سالخورده حقیقی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  بهاره اژدری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید