آمار نظری آمار ریاضی
عبدالرضا محمدی

آمار نظری آمار ریاضی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات پردازش
 • دسته‌بندی :

   آمار
 • فروشنده :

   

  پریسا عطایی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۵۹۳۶۰۳۴