ریاضی عمومی: ویژه‌ی دانشجویان مقطع کاردانی کلیه‌ی رشته‌ها و کارشناسی رشته‌های علوم انسانی
نسیم نجفی‌پور, الهه سجادی‌نیا, هاجر نباتی‌پور

ریاضی عمومی: ویژه‌ی دانشجویان مقطع کاردانی کلیه‌ی رشته‌ها و کارشناسی رشته‌های علوم انسانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
318--اصفهان
 • ناشر :

   کانون پژوهش
 • دسته‌بندی :

   دروس عمومی
 • فروشنده :

   

  حمیدرضا سلیمانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید