شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی
شراینر

شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
796-رحلی کوچککرمان
 • ناشر :

   دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مترجم :

   مهران غیاثی
 • دسته‌بندی :

     شیمی
 • فروشنده :

   

  zahra bhre

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید