تکنیک های مصاحبه و مشاوره
باربارا اف اوکان

تکنیک های مصاحبه و مشاوره

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
464-وزیریرامسر
 • ناشر :

   طلوع دانش
 • مترجم :

   دکتر شهرام محمدخانی
 • دسته‌بندی :

   روان شناسی
 • فروشنده :

   

  ستاره داوودی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید