بحران و مدیریت بحران
امیر محمود زاده

بحران و مدیریت بحران

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
46-وزیریاصفهان
 • ناشر :

   گلهای محمدی
 • دسته‌بندی :

   سبک زندگی
 • فروشنده :

   

  حمزه حایری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۲۱۲۵۲۲۸