مبانی و روشهای عمومی حسابداری
مصطفی علی مدد و نظام الدین ملک آرایی

مبانی و روشهای عمومی حسابداری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سازمان حسابرسی
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  فاطمه مرادپور

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید