قصه‌های 84 (به انتخاب مصطفی مستور)
میترا الیاتی، رضا امیرخانی، علی خدایی، شهرام شفیعی، کیارنگ علایی، مجید قیصری، مصطفی مستور

قصه‌های ۸۴ (به انتخاب مصطفی مستور)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سوره‌ مهر
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   ادبیات ایران
 • فروشنده :

   

  محیا مقیمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید