20 آزمون استعداد تحلیلی +20 آزمون هوش و خلاقیت
مسعود بیگدلی

۲۰ آزمون استعداد تحلیلی +۲۰ آزمون هوش و خلاقیت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
132-رحلی کوچکهمدان
 • ناشر :

   انتشارات پویش اندیشه خوارزمی
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  soraya enayati

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید