حسابداری پیشرفته 2
حسن رستم پناه ،هادی حسن پور،نجمه عبدی

حسابداری پیشرفته ۲

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
180-وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات حسابدار
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  فاطمه ایوبی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۲۷۱۷۴۵۵۴