ریاضیات: کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
هادی رنجبران

ریاضیات: کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
678--تهران
 • ناشر :

   اثبات
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  سارا پاکزاد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۱۲۰۱۶۳۲۳