مبانی علوم ریاضی
محمدمهدی ابراهیمی -مژگان محمودی

مبانی علوم ریاضی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
196-وزیریشادگان
 • ناشر :

   دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  محمد امین

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۸۷۰۴۲۴۹