الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس
بروس جویس, امیلی کالهون, دیوید هاپکینز, مینا اسعدی

الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
376--شهرکرد
  • فروشنده :

     

    منصور اشگرف

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۱۳۱۸۵۲۱۹۱