تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری
kurose . ross

تشریح جامع مسائل شبکه های کامپیوتری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   کوشا
 • مترجم :

   حبیبی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  صادق 1

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۲۶۹۲۶۰۲