مبانی ژنتیک پزشکی امری
پیتر ترن پنی- شان الارد

مبانی ژنتیک پزشکی امری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرج
 • ناشر :

   آییژ
 • مترجم :

   دکتر مهرداد هاشمی و دکتر رضا محمدی
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  سحر جمالی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۶۲۷۶۸۵۷