مبانی احتمال
شلدون‌ام. راس, نازیلا یزدانی

مبانی احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
604--اهواز
 • ناشر :

   شیخ بهایی
 • مترجم :

   احمد پارسیان, علی همدانی
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  زینب کسمائی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۴۴۲۷۳۲۴۵