واژه‌نامه جامع عربی عمار ریاضی و تجربی (دهم، یازدهم، دوازدهم) شامل: ترجمه‌ی واژگان، توضیح لغات، مترادف‌ها، متضادها، جمع‌های مکسر، حروف اصلی فعل‌ها، آی
عمار تاج‌بخش, پویا رضاداد

واژه‌نامه جامع عربی عمار ریاضی و تجربی (دهم، یازدهم، دوازدهم) شامل: ترجمه‌ی واژگان، توضیح لغات، مترادف‌ها، متضادها، جمع‌های مکسر، حروف اصلی فعل‌ها، آی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
248--قم
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • دسته‌بندی :

   عربی
 • فروشنده :

   

  zahra khakdan

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۷۶۳۲۷۶۰