درک عمومی ریاضی و فیزیک: کتاب تمرین
رحمت مشیدی, نیلوفر براری, گرافیست:حمید قدسی

درک عمومی ریاضی و فیزیک: کتاب تمرین

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
424--کرج
 • ناشر :

   کارنامه کتاب
 • دسته‌بندی :

   کنکور هنر
 • فروشنده :

   

  پریسا راهی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۸۹۰۴۰۴۲۲