آنالیز عددی 2 (برای دانشجویان علوم و مهندسی)
دکتر اصغر کرایه چیان

آنالیز عددی ۲ (برای دانشجویان علوم و مهندسی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---باغستان
 • ناشر :

   دانشگاه فردوسی مسهد
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  سارا جهانشاهی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۰۳۹۵۹۰۱