تمرین ارتباط بدون خشونت: راهنمای عملی برای تمرین ارتباط بدون خشونت به صورت فردی، گروهی، یا در کلاس‌های آموزشی
لوسی لیو

تمرین ارتباط بدون خشونت: راهنمای عملی برای تمرین ارتباط بدون خشونت به صورت فردی، گروهی، یا در کلاس‌های آموزشی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
238--اسکو
 • ناشر :

   اختران
 • مترجم :

   پیام یزدانی
 • دسته‌بندی :

   سبک زندگی
 • فروشنده :

   

  ثمین اصغری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید