Reading and cloze test: ویژه‌ی دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور به ویژه گروه منحصرا زبان شامل: تکنیک‌های خواندن، ...
نسرین خلفی, علیرضا یوسف‌زاده

Reading and cloze test: ویژه‌ی دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور به ویژه گروه منحصرا زبان شامل: تکنیک‌های خواندن، ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
300--تهران
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  mohamad raf

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۵۷۱۱۲۱۷