حسابداری مالی - مقدماتی: درجه (4) بر اساس استاندارد مهارت حسابداری مالی کد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداری مالی مقدماتی کد 10/15/2/3-1 ...
شهرام روزبهانی, مهدی قربانی, امیررضا خواجه‌وند, مصحح:علیرضا قوامی‌بهفر

حسابداری مالی - مقدماتی: درجه (۴) بر اساس استاندارد مهارت حسابداری مالی کد استاندارد ۱۰/۹۶/۲/۱-۱، حسابداری مالی مقدماتی کد ۱۰/۱۵/۲/۳-۱ ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
540--شهریار
 • ناشر :

   موسسه انتشارات فرازاندیش سبز
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  رضا شکوری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۰۴۷۵۰۹۹