کارآفرینی
سید محمد سلجوقی

کارآفرینی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
270--شهریار
 • ناشر :

   انتشارات خدمات فرهنگی کرمان
 • دسته‌بندی :

   دروس عمومی
 • فروشنده :

   

  رضا شکوری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۰۴۷۵۰۹۹