نظریه های یادگیری انسان
گی آر. لفرانسوا

نظریه های یادگیری انسان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
312--شهریار
 • ناشر :

   روان
 • مترجم :

   یحیی سید محمدی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  ن معصومی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید