ترمودینامیک پیشرفته ی مهندسی
وینتربون

ترمودینامیک پیشرفته ی مهندسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
495-وزیریکرج
 • ناشر :

   دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مترجم :

   مظفرعلی مهرابیان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  سیدسجاد سیدحسینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۵۶۰۷۲۱۳