محاسبات در 10 ثانیه و 7 الگو طلایی زیست
عبدالرضا منتظری / رضا شعبانی و محمد شاکری

محاسبات در ۱۰ ثانیه و ۷ الگو طلایی زیست

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
2-رقعیزاهدان
 • ناشر :

   موسسه حرف آخر
 • مترجم :

   .
 • دسته‌بندی :

   DVD و CD آموزشی
 • فروشنده :

   

  09939767908 .

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۳۹۷۶۷۹۰۸