مبانی مدیریت پروژه
دکتر محمود گلابچی_ مهندس سید ضیا حسینی

مبانی مدیریت پروژه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---ساری
 • ناشر :

   موسسه انتشارات دانشگاه تهران
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید