نظریه صف
محمد مدرس و ابراهیم تیموری

نظریه صف

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  سارا تاریوردی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۸۱۷۰۸۹