2000 سؤال چهار گزینه‌ای تحقیق در عملیات
مازیار زاهدی سرشت

۲۰۰۰ سؤال چهار گزینه‌ای تحقیق در عملیات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  علیرضا تاریوردی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۲۲۷۶۱۹۲