مبانی احتمال
شلدون، راس

مبانی احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
616-وزیریتهران
 • ناشر :

   شیخ بهایی
 • مترجم :

   احمد پارسیان، علی همدانی
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  علیرضا تاریوردی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۲۲۷۶۱۹۲