میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلددوم
دکترپرویز مالک نژاد

میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلددوم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
607--مشهد
 • ناشر :

   کتاب ارجمند
 • مترجم :

   دکتر عبدالحسین ستوده نیا
 • دسته‌بندی :

     علوم آزمایشگاهی
 • فروشنده :

   

  saba afs

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۲۳۷۴۸۷۰۵