آیین دادرسی کیفری: منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392/12/4
رجب گلدوست‌جویباری

آیین دادرسی کیفری: منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
433فارسیوزیریتهران
 • ناشر :

   جنگل
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  علیرضا حلیمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید