اقتصاد مهندسی ، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها
دکتر مرتضی باقرپور ، پیام عباس زاده

اقتصاد مهندسی ، تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانشگاه صنعتی شریف
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  سارا تاریوردی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۸۱۷۰۸۹