تحلیل سازه ها
محمدرضا اخوان لیل آبادی

تحلیل سازه ها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
1021-وزیریتهران
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  محمدصادق رحمانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۲۳۲۵۱۶۶