حل المسائل مقاومت مصالح 1 (ایگور پوپوف)
مهندس مهدی ثانی

حل المسائل مقاومت مصالح ۱ (ایگور پوپوف)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
352-وزیریتبریز
 • ناشر :

   انتشارات علمیران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  ayda ahangar

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۳۵۸۴۲۸۹۹