نگرشی بر طیف سنجی
پاویا لمپمن کریز

نگرشی بر طیف سنجی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
650-وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات علمی و فنی
 • مترجم :

   دکتر برهمن موثق
 • دسته‌بندی :

     شیمی
 • فروشنده :

   

  سیما شکری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۷۷۵۶۸۶۵