ریاضیات گسسته و جبر و احتمال
هیات مولفان قلمچی

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   قلم چی
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  yasaman kamali

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید