آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی کارشناسی ارشد
علیرضا الهی, غلامرضا رستمی, سعید نوروزپور

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی کارشناسی ارشد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
250فارسی-اراک
 • ناشر :

   مدرسان شریف
 • دسته‌بندی :

   دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • فروشنده :

   

  حسین طاهری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۸۵۲۵۳۸۲۱