مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده شیمی پایه سال‌های دوم و سوم دبیرستان: 1700 پرسش چهارگزینه‌ای، شامل کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور، ...
محمدحسین انوشه, محمدرضا پورجاوید, مصطفی رستم‌آبادی, مرتضی رضایی‌زاده, حسن عیسی‌زاده, امیر قاسمی, محمد منایی

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده شیمی پایه سال‌های دوم و سوم دبیرستان: ۱۷۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای، شامل کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور، ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
464فارسی-خرم آباد
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  سیدرصا حسینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۷۷۸۵۶۳۹