مجموعه کتابهای مدیریت
رضائیان، الوانی،افجه ای، سعادت، صداقت

مجموعه کتابهای مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سمت، نشر نی و ...
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  علی شریفی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۴۹۷۱۸۵۹