روش های آماری در علوم رفتاری
دکتر رمضان حسن زاده محمد تقی مداح

روش های آماری در علوم رفتاری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
424--تهران
 • ناشر :

   نشر ویرایش
 • دسته‌بندی :

   علوم تربیتی
 • فروشنده :

   

  Hanieh Elahi

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۳۶۱۴۵۳۴۸