20 آزمون مولتی کمپلکس هوش و استعداد تیزهوشان پنجم و ششم: کتاب جمع‌بندی داوطلبان آزمون ورودی تیزهوشان
مصطفی باقری, کبری ملکی, گرافیست:تایماز کاویانی, تصویرگر:الهام اسلامی‌اشلقی, تصویرگر:حسام طلایی

۲۰ آزمون مولتی کمپلکس هوش و استعداد تیزهوشان پنجم و ششم: کتاب جمع‌بندی داوطلبان آزمون ورودی تیزهوشان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
188فارسی-خرم آباد
 • ناشر :

   مهر و ماه
 • دسته‌بندی :

   دبستان (اول تا ششم)
 • فروشنده :

   

  نیایش کریمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۲۸۲۳۲۴۸۸