پرسش‌های چهارگزینه‌ای گسسته و آمار و احتمال جامع - شامل مباحث آمار و احتمال یازدهم و گسسته دوازدهم - کنکور جدید
  • فروشنده :

     

    مهشاد نصیری

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۶۷۶۳۱۵۹۶