راهنمای طراحی فضای شهری در ایران
جهانشاه پاکزاد

راهنمای طراحی فضای شهری در ایران

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
460--تهران
 • ناشر :

   انتشارات شهیدی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  ساره سیف

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید