نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه(2)
عبیدالله جرجانی

نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه(۲)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
797--تهران
 • ناشر :

   انتشارات فن و دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی معماری
 • فروشنده :

   

  ساره سیف

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید